سوابق کاری ما


سوابق كاري ما

شركت پيمانكاري خوان‌گستر از سال ۱۳۶۸ و مجموعه رستوران‌هاي خوان گستر از سال ۱۳۷۵ در راستای خدمت‌گذاری به مشتریان و مهمانان عزيز كوشيده‌است. اين شركت يكي از بزرگترين شركت‌هاي پيمانكاري غذا در ايران محسوب مي‌گردد و مجموعه رستوران‌هاي خوان‌گستر نيز از سابقه‌اي درخشان در ايران برخوردار هستند.
از پروژهای بزرگ انجام‌شده توسط این شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

شركت پایانه های نفتی ایران:

تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو چهار وعده در رستوران ها و باشگاه های شرکت پایانه های نفتی خارک از ۱۳۹۷ الی

۱۳۹۸

شرکت گاز پارس جنوبی :

پذیرایی رسمی از تعداد ۵۰۰ نفر پرسنل (صبحانه و ناهار و شام) در رستوران پالایشگاه چهارم (فازهای۶ و ۷ و ۸) – از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ (قراردادي به مدت حداقل پنج سال)

شرکت گاز پارس جنوبی :

پذیرایی رسمی از تعداد ۱۵۰۰ نفر پرسنل (صبحانه و ناهار و شام) در رستوران پالایشگاه چهارم (فازهای اول و دوم و پنجم) – از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ (قراردادي به مدت حداقل دو سال)

شرکت گاز پارس جنوبی :

پذیرایی رسمی از تعداد ۱۵۰۰ نفر پرسنل (صبحانه و ناهار و شام) در رستوران شیرین نو , رستوران خانوادگی شهر جم , رستوران فاز یک , دو , سه , چهار و پنج به همراه رستوران مدیران صنعت – از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ (قراردادی به مدت حداقل سه سال)

شرکت پتروشیمی آریا ساسول (عسلویه):

پذیرایی رسمی از تعداد ۱۵۰۰ نفر پرسنل (صبحانه و ناهار و شام) در رستوران شیرین نو , رستوران خانوادگی شهر جم , رستوران فاز یک , دو , سه , چهار و پنج به همراه رستوران مدیران صنعت – از سال ۱۳۸۴ تا کنون (قراردادی به مدت حداقل سه سال)

شرکت پتروشیمی برزویه :

پذیرایی رسمی از تعداد ۵۰۰ نفر پرسنل (صبحانه و ناهار و شام) تحت نظارت مسئولین بهداشت – از سال ۱۳۸۲ الي۱۳۸۴

مجتمع پذیرائی طلائیه تهران:

پذیرایی رسمی از تعداد ۱۵۰۰ مشتری تحت نظارت مسئولین بهداشت سپاه پاسداران – از سال ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۶

باشگاه وزارت امور خارجه :

پذیرایی رسمی ویژه در میهمانی‌های وزارت امورخارجه علاوه بر برگزاري میهمانی‌های سفارتخانه‌های دیگر – از سال ۱۳۸۱ الي ۱۳۸۴

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (رستوران پيمانكاران):

پذیرایی رسمی تعداد ۴۵۰۰ نفر پرسنل تحت نظارت مسئولین بهداشتت مجتمع فولاد مبارکه – از سال ۱۳۷۸ الي ۱۳۸۳

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان :

پذیرایی رسمی تعداد ۳۵۰۰ نفر پرسنل – ۱۳۷۵ الي ۱۳۷۶

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(دانشگاه شهرکرد):

پذیرایی رسمی تعداد ۳۰۰۰ نفر از دانشجویان و اساتید تحت نظارت مسئولین بهداشت دانشگاه علوم پزشکی – از سال ۱۳۷۴ الي ۱۳۷۵

الگو مریشن و رستوران مرکزی ذوب آهن اصفهان :

پذیرایی رسمی روزانه ۴۰۰۰ نفر از پرسنل – از سال ۱۳۷۲ الي ۱۳۷۷

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی :

پذیرایی رسمی ۱۰۰۰ پرسنل (صبحانه و نهار و شام) – از سال ۱۳۷۰ الي ۱۳۷۳

رستوران حوزه اجرایی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان :

پذیرایی رسمی از كليه مسابقات ورزشي داخلي و خارجي سازمان کل تربیت بدنی ايران (اصفهان) – از سال ۱۳۷۰ الي ۱۳۷۲

رستوران سازمان کل تربیت بدنی :

پذیرایی رسمی اردوهای ملی ورزشکاران تحت نظارت سازمان کل تربیت بدنی – از سال ۱۳۶۹ الي ۱۳۷۰