رسالت ما


شرکت پخش مواد غذایی خوان‌گستر به عنوان شرکت پيمانکاری در زمينه طبخ و آماده سازی غذا، به منظور دستيابي به رضايت هرچه بيشتر مشتريان خود و تحقق كيفيت مورد انتظار، سیستم مدیریت یکپارچه HSE-MS , IMS را مستقر نموده است. لذا در اين شركت سعي برآن شده است تا با توانمندسازي مهارت‌هاي مديريتي و جلب مشاركت موثر و فعال كاركنان در ارائه خدمات، خط مشي دانش محور مبتني بر بهبود مستمر را توسعه داد.
محورهاي اصلي شركت پيمانكاري خوان‌گستر به شرخ ذيل است.
• پياده‌سازي مديريت كيفيت جامع و ترويج تفكر سيستمي مبتني بر بهبود مستمر
• تلفيق مديريت دانش، مديريت كيفيت، نوآوري و نيازهاي بازار
• به حداكثر رساندن خلاقيت و نوآوري در سيستم و توانمندسازي فردي و تيمي سرمايه‌هاي انساني
• تمركز بر اصل مشتري مداري و پيش بيني نيازها و خواسته‌هاي آنان
• بيشتربرآورده نمودن انتظارات مشتريان و مديريت بهينه ارتباط با آنها
• خلق مشتريان جديد و نگهداري مشتريان وفادار
• به‌كارگيري دانش روز دنيا در ارائه‌ي خدمات ملموس و ناملموس
• حداقل‌نمودن هرچه بيشتر ضايعات و صرفه‌جويي در منابع و كاهش مصرف انرژي