سوابق کاری


رستوران خوان گستر از سال ۱۳۷۵ تا کنون در راستای خدمت گذاری به مشتریان خود کوشیده است . این رستوران یکی از بهترین و معروفترین رستورانهای شهر اصفهان می باشد که میزبان توریستهای خارجی بوده و بهترین نحوه پذیرایی میهمانیهای رسمی مانند رئیس جمهور و میهمانهای خارجی شرکت کننده در کنگره های خارجی زیر نظر مسئولین بهداشت ارائه داده ست .

از دیگر پروژهای بزرگ ارائه شده توسط این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد :

شرکت گاز پارس جنوبی :

از سال ۱۳۸۸ تا کنون (با قراردادی حداقل به مدت سه سال)

پذیرایی رسمی از تعداد ۵۰۰ نفر پرسنل (صبحانه , ناهار و شام) _ در رستوران پالایشگاه چهارم (فازهای۶ و ۷ و ۸)پ

شرکت گاز پارس جنوبی :

از سال ۱۳۹۰ تا کنون (با قراردادی حداقل به مدت دو سال)

پذیرایی رسمی از تعداد ۵۰۰ ۱نفر پرسنل (صبحانه , ناهار و شام) _ در رستوران پالایشگاه چهارم (فازهای اول و دوم و پنجم)

شرکت گاز پارس جنوبی :

از سال ۱۳۸۴ تا کنون (با قراردادی حداقل به مدت سه سال)

پذیرایی رسمی از تعداد ۱۵۰۰ نفر پرسنل (صبحانه , ناهار و شام) در رستوران شیرین نو , رستوران خانوادگی شهر جم , رستوران فاز یک , دو , سه , چهار و پنج به همراه رستوران مدیران صنعت

شرکت پتروشیمی آریا ساسول (عسلویه) :

از سال ۱۳۸۴ تا کنون (با قراردادی حداقل به مدت سه سال)

پذیرایی رسمی از تعداد ۱۵۰۰ نفر پرسنل (صبحانه , ناهار و شام) در رستوران شیرین نو , رستوران خانوادگی شهر جم , رستوران فاز یک , دو , سه , چهار و پنج به همراه رستوران مدیران صنعت

شرکت پتروشیمی برزویه :

از سال ۱۳۸۴ -۱۳۸۲

پذیرایی رسمی از تعداد ۵۰۰ نفر پرسنل (صبحانه , ناهار و شام) تحت نظارت مسئولین بهداشت

مجتمع پذیرائی طلائیه (تهران) :

از سال ۱۳۸۶ -۱۳۸۰

پذیرایی رسمی از تعداد ۱۵۰۰ مشتری تحت نظارت مسئولین بهداشت سپاه پاسداران

با شگاه وزارت امور خارجه :

از سال ۱۳۸۴ – ۱۳۸۱

پذیرایی رسمی ویژه در میهمانیهای وزارت امور خارجه علاوه بر میهمانیهای سفارتخانه های دیگر

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان(رستوران پیمانکاران):

۱۳۸۳-۱۳۷۸

پذیرایی رسمی تعداد ۴۵۰۰ نفر پرسنل تحت نظارت مسئولین بهداشتت مجتمع فولاد مبارکه

مجتمع هولاد مبارکه اصفهان :

۱۳۷۶-۱۳۷۵

پذیرایی رسمی تعداد ۳۵۰۰ نفر پرسنل

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(دانشگاه شهرکرد):

۱۳۷۴-۱۳۷۵

پذیرایی رسمی تعداد ۳۰۰۰ نفر از دانشجویان و اساتید تحت نظارت مسئولین بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

الگو مریشن و رستوران مرکزی ذوب آهن اصفهان :

۱۳۷۷-۱۳۷۲

پذیرایی رسمی روزانه ۴۰۰۰ نفر از پرسنل

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی :

۱۳۷۳-۱۳۷۰

پذیرایی رسمی ۱۰۰۰ پرسنل (صبحانه , نهار , شام)

رستوران حوزه اجرایی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان :

۱۳۷۲-۱۳۷۰

پذیرایی رسمی از مشتریان سازمان کل تربیت بدنی توسط غذاهای بین المللی

رستوران سازمان کل تربیت بدنی :

۱۳۶۹-۱۳۷۰

پذیرایی رسمی سلف و اردوهای ملی برای ورزشکاران تحت نظارت سازمان کل تربیت بدنی .

شرکت پایانه های نفتی ایران , جزیره خارک :

۱۳۹۳-۱۳۹۱

پذیرایی از ۶۵۰ نفر پرسنل در رستورانها , مهمانسراها و باشگاههای شرکت پایانه های نفتی ایران

در صورت نیاز مدارک لازم جهت اثبات موارد فوق موجود می باشد.