خط مشی کیفیت خوان گستر


شرکت پخش مواد غذایی خوان گستر به عنوان يک شرکت پيمانکاری در زمينه طبخ و آماده سازی غذا، به منظور رسيدن به رضايت هر چه بيشتر مشتريان خودسیستم مدیریت یکپارچه HSE-MS , IMS انتخاب و مستقر کرده است. در اين نظام افزايش توانمندی مديريت در انجام خدمات مطابق با نيازهای ذکر شده در پيمانها از عوامل کليدی رسيدن به رضايتمندی مشتری (کارفرما) معرفی می گردد. اينجانب ضمن اعلام تعهد خود نسبت به برآورده نمودن الزامات مربوط به اصول پيمان و بهبود مستمر اثربخشي سيستم مديريت کيفيت ، مساعدت وهمکاري کليه کارکنان نسبت به اين مهم را خواستارم و اركان زير را چارچوبی بر اهداف كيفي سازمان معرفي مي نمايم :
همیشه حق با مشتری است : این جمله آرمان و اعتقاد کارکنان شرکت خوان گستر می باشد و برای تحقق آن , رسیدگی به نظرات مشریان , حذف خلل بروز مشکل های کیفی , استمرار بهبود فرایند و خدمات شرکت را سرلوحه خود قرار داده است.
۱٫ طرح ریزی و پیاده سازی خدمات مختلف مربوطه و پشتیبانی آن مناسب با نیاز , انتقادات و پیشنهادات مشتریان .
۲٫ ایجاد زمینه مناسب بروز فعالیتهای فردی و گروهی کارکنان بوسیله برانگیخته نمودن استعدادهای ایشان و ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنها به منظور تضمین بهبود مستمر .
۳٫ توسعه سیستم مدیریتی , ترویج تفکر سیستمی , تمرکز بر روی نتایج مفید فرآیندهای شرکت و شناسایی و استفاده از دست آوردهای سابق شرکت .
۴٫ پایبند بودن به تعهدات و انجام به موقع و مطلوب قراردادها و پروژه های شرکت خوان گستر.
۵٫ توسعه نیروی انسانی و مشارکت کارکنان در ایجاد انگیزه , تامین رفاه , ارتقا سطح کیفی و ایجاد محیط کاری مناسب .
۶٫ تکیه بر اصل ” مشتری مداری ” و توجه به درخواستهای امروز مشتریان و تخمین نیازهای آینده مشتریان به منظور مرتفع ساختن آنها .
۷٫ شناسایی و ارزیابی بازارهای جدید و بهبود شرایط تجاری شرکت خوان گستر در روند رقابت سالم و هوشمند از داخل و خارج از کشور .
۸٫ به کارگیری فن آوری های روز ارتباطی دنیا در ایجاد شبکه ارتباطی سازمان .
۹٫ بهبود شرایط محیط کار منطبق با قوانین و مقررات ملی .
۱۰٫ ارتقا روز به روز بهره برداری , ارائه خدمات و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت شرکت خوان گستر .
۱۱٫ کاهش ضایعات جهت دستیابی به ضایعات صفر.
از آنجا که موفقیت این سیستم بستگی به مشارکت تمامی همکاران شرکت دارد، لذا از کلیه مدیران و کارکنان انتظار می‌رود نسبت به لحاظ نمودن خط‌مشی کیفیت در تمام فعالیتهای خود، با همدلی و همفکری و همکاری صمیمانه نهایت سعی و تلاش خود را بکارگیرند .. بدیهی است مدیریت شرکت نیز از کلیه فعالیت‌های تعیین شده در این مسیر و تامین بسترهای لازم، حمایت کامل خواهد نمود.