پیام مدیرعامل


رستوران خوان گستر با بیش از بیست سال تجربه افتخار آمیز هدف خود را ارائه و توسعه محصولات و خدمات متمایز , با بهترین کیفیت قرار داده است .

ما معتقدیم مشتریان مهمترین ناظران کیفی این مجموعه هستند لذا جلب رضایت آنان به منزله تحقق رسالت ماست .

هم چنین مشتری مهمترین بازدید کننده در محدوده کار ماست و همواره حق با مشتری است . لذا مدیریت و پرسنل این مجموعه با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردها و تعهد به بهبود مستمر اثر بخشی آن , سعی دارند با حرکت در مسیر یاد شده به اهداف ذیل دست یابند :

۱- افزایش رضایت مشتریان از طریق شناسایی و برآوردن خواسته های آنان .

۲- دستیابی به سطح کیفیت قابل قبول و پایدار در کلیه شعب رستوران خوان گستر در تمام ایام سال .

۳- سرلوحه قرار دادن اصل رعایت بهداشت توسط کلیه پرسنل شرکت و ارائه غذای سالم به مشتریان .

۴-افزایش اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت از طریق بهبود مستمر فراآیند .